مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

کامپیوتر
پروپوزال تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 • پروپوزال تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد


  جامعه آماری این تحقیق به لحاظ محدودیتهای بازارهای مالی در ایران( بازار پول، ارز، کالا و ... ) محدود به بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از خصوصیات مهم و اصلی این جامعه، رسمیت، جامعیت و ارائه منظم اطلاعات روزانه قابل اتکار می باشد.

  جامعه مورد بررسی، معاملات بلوک سهام انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران  می باشد.در این تحقیق از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیرها استفاده شده است. از بعد زمانی پس رویدادی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. در این پژوهش اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی یکساله سنجیده می شود.

  فهرست مطالب
  چکیده پایان نامه

  فصل اول – کلیات تحقیق
  1-1-مقدمه  3
  1-2-بیان مساله پژوهش  4
  1-3-پرسشهای پژوهش  4
  1-4-اهداف پژوهش و ضرورت آن  4
  1-5-نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره بگیرند  5
  1-6- تدوین الگوی تحقیق و فرضیات تحقیق  5 
  1-6-1- فرضیه تحقیق  5
  1-6-2-روش تحقیق  6
  1-7-تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی  6
  1-8- ساختار پژوهش   8


  3-2- پرسشهای تحقیق  27
  3-3- فرضیه تحقیق  27
  3-4- طرح تحقیق 27
  3-4-1- جامعه آماری تحقیق  27
  3-4-2- نمونه آماری تحقیق  28
  3-4-3- قلمرو تحقیق  29
  3-4-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق  29
  3-4-5- روش تحقیق  29
  3-4-6- روشهای آماری  29
  3-5- تخمین و استنباط آماری  30
  3-6- تعریف و نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق  31
  3-6-1- متغیرهای وابسته  31
  3-6-2- متغیرهای توضیحی  36
  3-7- بررسی خودهمبستگی در جملات اخلال  42
  3-8- بررسی ناهمسانی واریانس در جملات اخلال  43
  3-9- بررسی نرمال بودن توزیع  43
  3-10- خطای  تصریح مدل  44
  3-11- آزمون هم خطی میان متغیرها  44
  3-12- خلاصه فصل  45

  منابع و مأخذ
  الف- منابع فارسی  
  ب- منابع انگلیسی 

  فهرست جدول ها
  3-1- جدول: گزینش نمونه آماری تحقیق 28 
  3-2- جدول: آمار توصیفی Total impact  33
  3-3- جدول: آمار توصیفی  Temporary impact 34
  3-4- جدول: آمار توصیفی Permanent impact   36
  3-5- جدول: آمار توصیفی اندازه ( size ) 37
  3-6- جدول: آمار توصیفی Volatility  38
  3-7- جدول: آمار توصیفی Turnover  39
  3-8- جدول: آمار توصیفی متغیر BAS  40
  3-9- جدول: آمار توصیفی متغیر Market return 41
  3-10- جدول: آمار توصیفی متغیر Momentum 42

   

  فهرست نمودارها
  3-1- نمودار: اثر قیمتی شرکتها در سال  1391 32
  3-2- نمودار:  اثر قیمتی موقت شرکتها در سال 1391    34 
  3-3- نمودار : اثر قیمتی دائمی شرکتها در سال 1391 35
  3-4- نمودار: اندازه (size)  36
  3-5- نمودار: نوسانات (volatility) 37
  3-6- نمودار: حجم معاملات  38
  3-7- نمودار: متغیر BAS  39
  3-8- نمودار: متغیر Market return  40
  3-9- نمودار : متغیر momentum  41

   

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: پروپوزال,تاثیر,معاملات,بلوک,بر,قیمت,سهام,در,بورس,اوراق,بهادار,تهران,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:14 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


مبانی نظری تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مبانی نظری تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 • مبانی نظری تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

  نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. اثر قیمتی معاملات بلوک بطور گسترده در مطالعات مورد توجه قرار گرفته است و بطور معمول به دو جزء دائمی و موقت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده است. جزء دائمی تغییرات قیمت با توجه به محتوای اطلاعات معامله است.

  در حالیکه اثر قیمتی موقت، تغییر قیمت به دلیل اختلاف های بازار مانند اثر نقد شوندگی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. لذا بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. تمرکز این مطالعه بر تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بر اساس بررسیهای به عمل آمده تا کنون تحقیقی در این زمینه در ایران انجام نشده است.

  فهرست مطالب
  چکیده پایان نامه


  فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
  2-1- مقدمه  10
  2-2- مبانی نظری  11
  2-2-1 تاریخچه بورس اوراق بهادار و چگونگی ایجاد آن  11
  2-2-2- تعریف بورس اوراق بهادار   11
  2-2-3- بورس اوراق بهادار و نقش آن در توسعه اقتصادی  12
  2-2-4- معامله بلوک  14
  2-2-5- قیمت سهام  14
  2-2-5-1- تغییر قیمت سهام  15
  2-2-5-2- نوسان قیمت سهام  17
  2-2-6- عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام  18 
  2-2-7- اثر قیمتی   19
  2-2-8- تصمیم گیری برای سرمایه گذاری  20
  2-3- مروری بر تحقیقات گذشته  20
  2-4- خلاصه فصل  24

  منابع و مأخذ
  الف- منابع فارسی  
  ب- منابع انگلیسی  
  چکیده انگلیسی 

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: مبانی,نظری,تاثیر,معاملات,بلوک,بر,قیمت,سهام,در,بورس,اوراق,بهادار,تهران,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:13 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

  نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. هدف علمی پژوهش،  بررسی تاثیر معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه مرتبط با پنج معامله پیشین و آتی معامله بلوک بوده و از اهداف کاربردی نیز کمک به پیش بینی قیمت سهام برای کلیه استفاده کنندگان شامل تحلیلگران مالی، کارگزاران، شرکتهای سرمایه گذاری و متقاضیان سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضراز بعد زمانی پس رویدادی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. 


  در این پژوهش اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی یکساله سنجیده می شود و با استفاده از آزمون همبستگی رابطه بین اندازه معامله بلوک، نوسانات قیمت، حجم معاملات، بازده بازار، بازده روزانه تجمعی ماقبل و تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت با اثر قیمتی معاملات بلوک سنجیده می شود. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند، سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای - ویوز شده است. 


  بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اثر قیمتی دائمی، با افزایش بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش می یابد. اثر قیمتی کل نیز با افزایش حجم معاملات و بازده بازار افزایش یافته در حالیکه با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک کاهش می یابد. اثر قیمتی موقت نیز با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش یافته و با افزایش حجم معاملات و بازده بازار کاهش می یابد.

  فهرست مطالب
  چکیده پایان نامه

  فصل اول – کلیات تحقیق
  1-1-مقدمه  3
  1-2-بیان مساله پژوهش  4
  1-3-پرسشهای پژوهش  4
  1-4-اهداف پژوهش و ضرورت آن  4
  1-5-نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره بگیرند  5
  1-6- تدوین الگوی تحقیق و فرضیات تحقیق  5 
  1-6-1- فرضیه تحقیق  5
  1-6-2-روش تحقیق  6
  1-7-تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی  6
  1-8- ساختار پژوهش   8


  فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
  2-1- مقدمه  10
  2-2- مبانی نظری  11
  2-2-1 تاریخچه بورس اوراق بهادار و چگونگی ایجاد آن  11
  2-2-2- تعریف بورس اوراق بهادار   11
  2-2-3- بورس اوراق بهادار و نقش آن در توسعه اقتصادی  12
  2-2-4- معامله بلوک  14
  2-2-5- قیمت سهام  14
  2-2-5-1- تغییر قیمت سهام  15
  2-2-5-2- نوسان قیمت سهام  17
  2-2-6- عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام  18 
  2-2-7- اثر قیمتی   19
  2-2-8- تصمیم گیری برای سرمایه گذاری  20
  2-3- مروری بر تحقیقات گذشته  20
  2-4- خلاصه فصل  24

  فصل سوم- روش تحقیق
  3-1- مقدمه  26
  3-2- پرسشهای تحقیق  27
  3-3- فرضیه تحقیق  27
  3-4- طرح تحقیق 27
  3-4-1- جامعه آماری تحقیق  27
  3-4-2- نمونه آماری تحقیق  28
  3-4-3- قلمرو تحقیق  29
  3-4-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق  29
  3-4-5- روش تحقیق  29
  3-4-6- روشهای آماری  29
  3-5- تخمین و استنباط آماری  30
  3-6- تعریف و نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق  31
  3-6-1- متغیرهای وابسته  31
  3-6-2- متغیرهای توضیحی  36
  3-7- بررسی خودهمبستگی در جملات اخلال  42
  3-8- بررسی ناهمسانی واریانس در جملات اخلال  43
  3-9- بررسی نرمال بودن توزیع  43
  3-10- خطای  تصریح مدل  44
  3-11- آزمون هم خطی میان متغیرها  44
  3-12- خلاصه فصل  45


  فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
  4-1- مقدمه  47
  4-2- مراحل برآورد مدل  48
  4-2-1 بررسی فروض کلاسیک  48
  4-2-1-1- عدم خود همبستگی( Autocorrelation )  48
  4-2-1-2- همسانی واریانس  ( Heteroskedasticity )   50
  4-2-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند  52
  4-2-1-4- خطای تصریح مدل  54
  4-2-1-5 آزمون هم خطی میان متغیرها  55
  4-3- نتایج تخمین  56
  4-3-1- نتایج حاصل از برآورد مدل اول  56
  4-3-2- نتایج حاصل از برآورد مدل دوم  60
  4-3-3- نتایج حاصل از برآورد مدل سوم  63
  4-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  67
  4-5- خلاصه فصل  68


  فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه  70
  5-2- نتیجه گیری  71
  5-3- موانع و محدودیت های تحقیق  73
  5-4- پیشنهادات کاربردی  74
  5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی  74
  5-6- خلاصه فصل  75

  منابع و مأخذ
  الف- منابع فارسی  76
  ب- منابع انگلیسی  77
  پیوست ها  79
  چکیده انگلیسی 101

  فهرست جدول ها
  3-1- جدول: گزینش نمونه آماری تحقیق 28 
  3-2- جدول: آمار توصیفی Total impact  33
  3-3- جدول: آمار توصیفی  Temporary impact 34
  3-4- جدول: آمار توصیفی Permanent impact   36
  3-5- جدول: آمار توصیفی اندازه ( size ) 37
  3-6- جدول: آمار توصیفی Volatility  38
  3-7- جدول: آمار توصیفی Turnover  39
  3-8- جدول: آمار توصیفی متغیر BAS  40
  3-9- جدول: آمار توصیفی متغیر Market return 41
  3-10- جدول: آمار توصیفی متغیر Momentum 42
  4-1- جدول: خروجی آزمون Correlation LM  48
  4-2- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) 49
  4-3- جدول: خروجی آزمون Correlation LM   49
  4-4- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) 49
  4-5- جدول : خروجی آزمون Correlation LM   50
  4-6- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) 50
  4-7- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity  51
  4-8- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity  51
  4-9- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity  51
  4-10- جدول: آزمون تصریح خطا  54
  4-11- جدول: آزمون تصریح خطا  55
  4-12- جدول: آزمون تصریح خطا  55
  4-13- جدول: آزمون هم خطی میان متغیرها  56
  4-14- جدول: خروجی تخمین مدل اول  56
  4-15- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) 57
  4-16- جدول: خروجی مدل نهایی  59
  4-17- جدول: خروجی تخمین مدل دوم  60
  4-18- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1)  61
  4-19- جدول: خروجی تخمین مدل نهایی  63
  4-20- جدول: خروجی تخمین مدل سوم  64
  4-21- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) 64
  4-22- جدول: خروجی تخمین مدل نهایی  66
  4-23- جدول: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  67
  5-1- جدول: خلاصه نتایج آزمون فرضیات  71

  فهرست نمودارها
  3-1- نمودار: اثر قیمتی شرکتها در سال  1391 32
  3-2- نمودار:  اثر قیمتی موقت شرکتها در سال 1391    34 
  3-3- نمودار : اثر قیمتی دائمی شرکتها در سال 1391 35
  3-4- نمودار: اندازه (size)  36
  3-5- نمودار: نوسانات (volatility) 37
  3-6- نمودار: حجم معاملات  38
  3-7- نمودار: متغیر BAS  39
  3-8- نمودار: متغیر Market return  40
  3-9- نمودار : متغیر momentum  41
  4-1- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل اول  52
  4-2- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل دوم  53
  4-3- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل سوم  53

   

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: تاثیر,معاملات,بلوک,بر,قیمت,سهام,در,بورس,اوراق,بهادار,تهران,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:13 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران

ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران

 • ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران

  هدف از این تحقیق بررسی ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران می باشد

  ماهيت هر قرارداد و در شمار آن‌ها، معامله اعضاء بدن انسان را ، به اعتبارهاي گوناگون مي‌توان دسته‌بندي كرد.آنچه ما در اين نوشتار برآنيم، تبيين قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان به اعتبار مواردي مانند شرايط انعقاد، موضوع و هدف اقتصادي است.

  از آنجا كه بررسي تقسيم قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان ، به اعتبار شرايط انعقاد و تعيين اينكه چنين قراردادي در شمار عقود معين يا نامعين است، در تبيين وضعيت بسياري از تقسيمات مطرح در اين باره مؤثر واقع مي‌شود. لذا به نظر مي‌رسد بررسي ماهيت قرارداد مزبور به اعتبار شرايط انعقاد داراي نقش بيشتري است و در تبيين ماهيت آن، بر ساير موارد مطرح در اين باره تقدم دارد. بنابراين در وهله اول به تبيين ماهيت این قرارداد به اعتبار شرايط انعقاد پرداخته مي‌شود. 


  فهرست مطالب


  بخش اول: کلیات    3
  مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء    3
  گفتار اول: تاريخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان    4
  گفتار دوم: تاريخچه پيوند اعضاء در ايران    5
  مبحث دوم: اقسام انتقال عضو    8
  گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو    8
  1. تامین عضو از انسان زنده    9
  2. تأمين عضو از جسد    9
  گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پيوند    10
  گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ    12
  1. تعريف مرگ    12
  2. اغماء    16


  بخش دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان    17
  مبحث اول: ماهيت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرايط انعقاد    18
  گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدني    19
  گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع    21
  گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله    23
  گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه    26
  گفتار پنجم: رضايي يا تشريفاتي بودن عقد    28
  مبحث دوم: ماهيت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادي    30
  گفتار اول: معوض يا مجاني بودن معاملات    30
  گفتار دوم: مسامحي يا معاملي بودن معاملات    32
  منابع    34


   

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: ماهیت,معامله,اعضا,بدن,انسان,در,حقوق,ایران,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:13 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

  رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سرمدی، 1385). در تعریف دیگر سلیمانیان (1390) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است، هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند( صالحی فدری، 1392). 

  بخش اول مبانی نظری در مورد رضایت زناشویی و بخش دوم پیشینه تحقیق در مورد رضایت زناشویی می باشد

  نمونه پیشینه پژوهش رضایت زناشویی

   در پژوهشی که توسط آقا یوسفی و علیپور(1388) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی بر روی 500 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه شیراز پرداختند، که نتایج حاکی از آن بود  که بین  کمال گرایی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد و همزمان با افزایش کمال گرایی، میزان رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد.در پژوهش که توسط محمدی (1389) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی با رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی بر روی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد تهران انجام شد، نتایج نشان که بین کمال گرایی با رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد و نیز بین کمال گرایی و بهزیستی ذهنی نیز رابطه مثبت وجود دارد.


  فهرست مطالب
  1-6 تعریف مفهومی متغیرها    2
  فصل دوم    11
  مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش    11
  2-2  رضایت زناشویی    12
  2-2-1 تاریخچه  رضایت زناشویی    12
  2-2-2 تعاریف رضایت زناشویی    12
  2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی    15
  2-2-3-1 ابعاد رضایت زناشویی    15
  2-2-3-2 نظریه های رضایت زناشویی    16
  2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ    16
  2-2-3-2-2 تظریه های رفتاری    17
  2-2-3-2-3 نظریه های شناختی    18
  2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی    19
  2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی    20
  2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی    23
  2-2-4-1 پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين    23
  2-2-4-2 طرز تفكر، عقايد و تمايلات    23
  2-2-4-5 عقايد مذهبي    23
  2-2-4-6 اختلافات طبقاتي    24
  2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسي    24
  2-2-4-8  بيماري رواني در خانواده    24
  2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی    25
  2-18-پیشینه پژوهش    26
  2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور    26
  2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    26
  2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی    26
  2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی    27
  2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور    28
  2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    28
  2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی    29
  2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی    29
  منابع    74


   

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: مبانی,نظری,و,پیشینه,تحقیق,رضایت,زناشویی,3,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:12 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران

شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران

 • شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران

  هدف از این پایان نامه بررسی شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران می باشد


  در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد. 


  بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد.

  سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.


                                                     

   فهرست مطالب

  مقدمه   1
  فصل اول: کلیات   6
  مبحث اول: تعریف قوه قاهره   6
  مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه   9
  گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه   9
  گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال   10
  گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد  11  
  گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه    13
  مبحث سوم: مسئولیت قراردادی   15
  گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی   15
  گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی   18
  بند اول: در حقوق ایران   18  
  بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا  23 

  فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران   27  

  مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره   27
  گفتار اول: خارجی بودن حادثه   27
  گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه   35
  گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه   38
  مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد   40
  گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد   40
  گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد   45
  گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد   47
  مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین  50
  گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد   50
  گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله   52


  فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980   56

  مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره   56
  گفتار اول: خارجی بودن حادثه   56
  گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه   59
  گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه   61
  مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد   65
  گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد   66
  گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد   66
  گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد   66
  مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین   68
  گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد   68
  گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله   72
  نتیجه گیری و پیشنهاد   77
  منابع   82

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: شرایط,و,آثار,قوه,قاهره,در,کنوانسیون,بیع,بین,المللی,کالا,و,چگونگی,آن,در,حقوق,ایران,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:12 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق

بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق

 • بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق

  هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور می باشد

  بیع با ثمن شناور بیعی است که در آن ثمن در زمان انعقاد بیع به نحو قطعی و تفصیلی معین نشده است و تعیین آن به ضابطه تغییرپذیری و یا تغیرناپذیر و عاملی عینی یا شخصی موکول شده است. از مصادیق شناوری ثمن ارجاع به قیمت بازار یا رویه متداول طرفین و ارجاع به توافق لاحق طرفین تعیین یکی از آن‌ها یا تعیین کارشناس است.

  در فقه امامیه مشهور فقها به استناد دلایل عقلی و نقلی معتقدند که ثمن باید در زمان انعقاد بیع معلوم و معین باشد و جهل و ابهام در ثمن موجب غرری شدن بیع شده و بطلان آن را در پی دارد و حکمت بطلان معاملات غرری دفع خطر تجاذب و تنازع است. لذا بر این اساس نمی‌توان قرار دادهایی که در آن ثمن به صورت شناور معیین می‌شود را صحیح شمرد.

  در حقوق ایران مواد‭ ۲۱۶ ‬و‭ ۱۹۰ ‬قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها و‭ ۳۳۹ ‬و‭ ۳۴۲ ‬قانون مدنی در قواعد ویژه بیع به لزوم معلوم بودن و معیین بودن مورد معامله و از جمله ثمن در عقد بیع تصریح دارد و لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن از قواعد آمره و از مصادیق نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست و کفایت علم اجمالی به مورد معامله مربوط به عقود مسامحی و موارد مصرح در قانون است و قابل سرایت به بیع نمی‌باشد همچنین این گونه معاملات از آنجا که منشاء اختلاف و کثری دعاوی می‌باشد و صلح اجتماعی را با مراجه می‌سازند نمی‌تواند به دلیل ضرورت‌های اقتصادی مجاز شمرده شود


  فهرست مطالب

  مقدمه    1

  بخش اول:تبیین تئوری ثمن شناور    6

  فصل اول:کلیات     7
  مبحث اول:مفاهیم    8
  گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن    8
  بند اول: مفهوم مبیع    8
  بند دوم: مفهوم ثمن    9
  بند سوم: ضابطه تشخیص    11
  گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور    15
  گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن    17
  مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور    18
  گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی    18
  بند اول:تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین    19
  بند دوم:تعیین ثمن به اختیار احراز متبایعین    20
  بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث    20
  گفتار دوم:تعیین از طریق ارائه معیار و ضابطه    24
  بند اول:تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز    25
  بند دوم:تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه    29
  بند سوم:تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح    30
  مبحث سوم:مصادیق بیع با ثمن شناور    32
  گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار    32
  بند اول: قرارداد موسوم به پیش فروش    32
  الف)پیش فروش ساختمان    32
  ب)پیش فروش مصنوعات    36
  بند دوم:قراردادهای مستمر    40
  گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس    46


  فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی    52

  مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی    52
  گفتار اول:در حقوق انگلیسی    52
  گفتار دوم:در حقوق فرانسه    56
  گفتار سوم:در حقوق آمریکا    58
  مبحث دوم:در اسناد بین المللی    62
  گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا    64
  گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا(unidiroit)    66


  بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور    69

  فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه    72
  مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع    72
  گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع    73
  بند اول:فقهای شیعه    73
  بند دوم:فقهای اهل سنت    75
  گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع    77
  بند اول:اجماع    77
  بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»    78
  بند سوم:روایات خاصه    79
  گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع    80
  بند اول:بررسی اجماع فقها    80
  بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»    81
  الف)تعریف غرر    83
  ب)رابطه غرر و جهل    85
  بند سوم:بررسی روایات خاصه    86
  مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه    87
  گفتار اول:آراء فقها    88
  بند اول:فقهای شیعه    88
  بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت    96
  گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها    97
  بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی    97
  بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی    98
  بند سوم:بررسی سخن آیت الله  العظمی خویی    103
  بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت     104
  بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه    105

  مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع    106
  گفتار  اول:علم تفصیلی به ثمن    107
  بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن    108
  الف)معین بودن    108
  ب)معلوم بودن    108
  بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن    109
  بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله    113
  گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف    114
  مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن    116
  گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن    116
  گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن    119
  نتیجه گیری:    127
  منابع و مأخذ:    130


   

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: بیع,با,ثمن,شناور,در,فقه,و,حقوق,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:11 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

 • شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

  هدف از این پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می باشد

  هدف از این پایان نامه شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی بررسی می شود.مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان می گردد. در فصل اول، به معنا ومفهوم خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. در فصل دوم، شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران هم در بحث قراردادی هم در بحث قهری بررسی می شود. در فصل سوم، شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعه قرار گرفته است.

  یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است.

  این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود

  فهرست مطالب

  مقدمه1
  فصل اول: کليات      6
  مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران      7
  گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران:      7
  بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی      8
  بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی      9
  بند 3: مفهوم خسارت در عرف  10
  گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران      11
  بند 1: خسارت مادی      12
  بند2: خسارت معنوی      15
  بند 3: خسارت بدنی      16
  مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون      17
  گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسیون      17
  گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون      18
  بند 1: خسارت مادی      18
  بند 2: خسارت عدم النفع      18
  بند 3: خسارت معنوی      19

  فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران      21

  مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی      22
  گفتار اول: تعهد به انجام عمل      22
  بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد      23
  بند 2: تعيين خسارت روزانه      23
  بند 3: تعيين خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد      24
  بند 4: پرداخت وجه التزام      24
  بند 5: فسخ قرارداد      27
  گفتار دوم: تعهد به وجه نقد     29
  بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه      30
   بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی      31
   بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه      32
   بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا32
  مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری      32
  گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود      33
  بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن 34
  بند 2: از بین بردن منبع خسارت     34
  گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال      35
  بند 1: رد عین در صورت وجود       35
  بند 2: پرداخت بدل      36
  گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت      40


  فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(1980)      42

  مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون      43
  گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره      43
  بند 1: دریافت معادل پولی خسارت      43
  بند 2: دریافت بهره      44
  گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن      47
  بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون      47
  بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن      48
  الف: تسلیم کالای مورد قرارداد48
  ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی49
  1: عدم مطابقت مادی49
   2: عدم مطابقت حقوقی 50
  ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار51
  د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری51
  هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا51  
   بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون52
  الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول52
  ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده53
  ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین53
  د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری53
  ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده54
  بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون      54
  گفتار سوم : بازفروش مبیع      56
  بند 1: بازفروش اختیاری مبیع      56
  بند 2: بازفروش الزامی مبیع      56
  الف: موارد بازفروش الزامی مبیع59
  ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع60
  مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت      61
  گفتار اول: درخواست تعمیر کالا      61
  بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون      62
  بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون      63
  گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین      65
  بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین      65
  بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین      66
  الف: تسلیم کالا به خریدار66
  ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد66
  ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق 67
  د: اخطار عدم مطابقت68
  هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق69
  بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون      69
  گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد      70
  بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری      70
  الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری 71
  ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد71
  بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده      73
  الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد73
  ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری74
  گفتار چهارم: فسخ قرارداد      75
  بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری      76
  الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری76
  ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری79
  بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده      80
  الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده80
  ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده 80
  نتیجه گیری و پیشنهادات82
  فهرست منابع      84

   

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: شیوه,های,جبران,خسارت,ناشی,از,نقض,قرارداد,در,حقوق,ایران,و,کنوانسیون,بیع,بین,المللی,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:11 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک

بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک

 • بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک

  هدف از این پایان نامه بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک می باشد

  انعقاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمده اي بين اين دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعريفي جداگانه براي قراردادهاي الکترونيکي پرهيز مي کنند. در بحث بیع، بیع الکترونیکی تمام مراحل بیع سنتی را چون: ایجاب، قبول دارد.

  با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد.


  تحول مهمی که در انجام معامله با بکار گیری سیستم رایانه ای در کنار سیستم اطلاعاتی به وقوع پیوسته، استفاده از نرم افزار جهت دریافت و ارائه سفارش کالا و هنچنین دریافت و پرداخت ثمن کالاهای مورد معامله و اقداماتی از این قبیل است. 


   فهرست مطالب
  چکیده    1
  فصل اول:کلیات تحقیق    3
  1-1- مقدمه    4
  1-2- بيان مسأله اساسي    5
  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    9
  1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه    9
  1-5- اهداف کلی    12
  1-5-1- اهداف اصلی    12
  1-5-2- اهداف فرعی    12
  1-6- سوالات    12
  1-6-1- سوال اصلی    12
  1-6-2- سوالات فرعی    12
  1-7- فرضیه ها    12
  1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات    13
  1-9- روش تحقیق    15
  1-10- ساختار پژوهش    15

  فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظری    16
  2-1- مقدمه    17
  2-2- مفهوم بیع    17
  2-3- مفهوم فضای مجازی    18
  2-4- مفهوم تجارت سنتي    21
  2-5- مفهوم تجارت الكترونيك    22
  2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک    25
  2-6-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی    33
  2-6-2- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران    35
  2-7- انواع قرارداد الکترونیک    37
  2-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار    38
  2-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری    39
  2-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری    40
  2-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک    41
  2-8-1- آنسیترال    42
  2-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی    43
  2-8-3- اتحادیه اروپا    44
  2-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی    45
  2-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی    45
  2-8-6- سازمان های واضع استاندارد    45
  2-8-7- قوانین داخلی کشورها    46


  فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک    48

  3-1- مقدمه    49
  3-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک    49
  3-2-1- شکل انعقاد    50
  3-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها  بواسطة صفحه وب سایت    55
  3-2-1-2- بواسطة پست الکترونیکی    56
  3-2-1-3- بواسطة تبادل داد ه ها    56
  3-2-1-4- بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی    57
  3-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی    57
  3-3-1- موضوع    58
  3-3-2- فروش کالا    58
  3-3-3- ارائه خدمات    58
  3-3-4- فروش محصول دیجیتالی    59
  3-3-5- تامین اطلاعات    59
  3-3-6- متعهدین (متعاقدین)    61
  3-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی    64
  3-3-6-1-1- راه حل فنی    64
  3-3-6-1-2- راه حل حقوقی    66
  3-3-7- زمان ارسال داده پیام    66
  3-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام    68
  3-3-9- مکان ارسال داده پیام    71
  3-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی    75
  3-4-1- اعتبار بیان اراده    75
  3-4-1-1- عقود رضایی    75
  3-4-1-2- عقود تشریفاتی    77
  3-4-1-2-1- منبع تشریفات    77
  3-4-1-2-2- اشکال تشریفات    79
  3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی    81
  3-5- ایجاب و قبول    83
  3-5-1- ایجاب    83
  3-5-1-1- تمييز ايجاب    87
  3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب    91
  3-5-2- قبول    92


  فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات    96

  4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات    97
  4-1-1- نظریه اعلام قبول    97
  4-1-2- نظریه ارسال    97
  4-1-3- نظریه وصول    98
  4-1-4- نظریه اطلاع    98
  4-2- تحويل کالا و خدمات    98
  4-3- عمليات پرداخت    100
  4-3-1- روش های پرداخت الکترونيکي    101
  4-3-1-1- پرداخت مستقيم مانند پول    101
  4-3-1-2- پرداخت مستقيم بر مبناي حساب    101
  4-3-1-3- کارت هاي اعتباري    102
  4-3-1-4- چک الکترونيکي    102
  4-3-1-5- پول الکترونيک    103
  4-3-2- سيستم هاي پرداخت خرد    103

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات    106
  5-1- جمع بندی    107
  5-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها    108
  5-3- پیشنهادات    110
  منابع    111
  منابع فارسی    111
  منابع لاتین    115

   
   

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: بررسی,تعهدات,و,قراردادهای,سنتی,و,الکترونیک,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:11 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران

جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

برچسب ها: جزوه,مطالعات,انتقادی,ارتباطات,تاریخ,و,نظریه,در,آمریکا,نوشته,هانو,هارت,ترجمه,دکتر,سید,محمد,دادگران,

[ جمعه 3 اسفند 1397 ] [ 16:10 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 صفحه بعد